Učne minute

Učne minute so namenjene 15-20 minutnem obisku muzeja. Nastale so kot odgovor na pomanjkanje časa za obisk muzeja v času pouka. Nekatere zanimive teme smo zato oblikovali v učne minute in s tem učencem in učiteljem omogočili hitro, kratko in jedrnato pridobivanje znanja. Učne minute so oblikovane tako, da imajo učenci šol v Kočevju v času ene šolske ure (45 min) dovolj časa za učne minute in pot do muzeja ter nazaj.
Učne minute lahko izkoristite tudi v času nadomeščanja ur, v podaljšanem bivanju, varstvu vozačev, kot tudi v času pouka za popestritev ali pomoč pri poučevanju določene snovi. Prilagodimo jih starosti otrok. Če se zdi tematika učnih minut zanimiva in bi jo želeli razširiti v učno uro, se temu z veseljem prilagodimo.
Zaradi lažje izvedbe in organizacije je zaželena predhodna najava. Učenci in učitelji lahko izbirajo med naslednjimi učnimi minutami:

 

Učne minute
Učna minuta Folklorna skupina Predgrad. Foto: Živa Ogorelec

Reka Rinža. Udeleženci spoznajo izvor imena Rinža, njene (iz)vire in kam se izliva. Spoznajo pomen reke Rinže za prebivalstvo v preteklosti in danes (zaščita, mlin na Rinži, ribolov, napajanje živine, itd.)


Pilihmandle ali polhov možic. Jesen je čas polhanja in že v starih časih so v naših koncih govorili o pilihmandlu, ki je bil polšji varuh. Udeleženci se naučijo več o polhanju in polhih – tradiciji, ki je pri nas še danes živa ter poslušajo zgodbe o pilihmandlu.


Ostržek. Udeleženci skupaj s kustosom/ kustodinjo obiščejo kip Ostržka, poslušajo zgodbo o njem, se pogovarjajo o kiparskih tehnikah in materialih ter izvedo več o avtorju kipa.


I pin, dü pischt ….Udeleženci se naučijo nekaj osnovnih besed kočevarščine, se poučijo o zgodovini kočevskih Nemcev in njihovem jeziku vse do danes.


Folklorna skupina Predgrad. Udeleženci spoznajo folklorno skupino Predgrad in njene posebnosti, se naučijo plesati Predgrajsko kolo in zapojejo Pobelelo polje.


Fiks-niks. Udeleženci spoznajo krošnjarjenje in igrajo krošnjarsko igro Fiks-niks. Pri tem vadijo seštevanje in odštevanje do 100, poznavanje sodih/ lihih števil.


Arheološka najdišča na Kočevskem. Ali veste, da so ljudje na Spahi živeli že 2000 let preden so v Egiptu zgradili velike piramide? Udeleženci spoznajo arheološka najdišča na Kočevskem, jih umestijo v zgodovinska obdobja, si pogledajo najdbe, ki jih hranimo v muzeju in na podlagi teh poskušajo sklepati, kako so takrat živeli.

 

Seznam ostalih učnih minut