Varstvo osebnih podatkov

 

1. OSNOVNI IN KONTAKTNI PODATKI

 Podatki upravljavca podatkov:

Naziv:

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE

Naslov, pošta in kraj:

Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje

Matična številka:

540861000

Identifikacijska številka: 

90273591 (nismo zavezanec za DDV)

Odgovorna oseba:

Vesna Jerbič Perko, direktorica

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO - Data Protection Officer):

Ime in priimek:

NADJA KOVAČIČ

Delovno mesto:

kustodinja

E-poštni naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefonska številka: 

01 89 50 303

 

2. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Pokrajinskega muzeja Kočevje, Prešernova ulica 11, Kočevje (v nadaljevanju: PMK Kočevje) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

V politiki so skladno z veljavno zakonodajo (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES), zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije PMK Kočevje in kontaktne informacije v zvezi z varstvom podatkov;
  • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno z morebitnim profiliranjem osebnih podatkov posameznikov;
  • morebitno posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
  • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

NAMENI, PODLAGE IN VRSTE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 PMK Kočevje izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanj kot upravljavca osebnih podatkov. 

PMK Kočevje na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

- za namene pošiljanja e-novic, vabil na razstave in programe muzeja po elektronski pošti ali navadni pošti: ime in priimek ter naslov in naslov elektronske pošte.

 

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEB IN V TRETJE DRŽAVE

 PMK Kočevje se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo predajal tretjim oseb ali jih  posredoval v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora). V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov Pokrajinskega muzeja Kočevje, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja in storitev orodja za posredovanje elektronskih novic. Hranjeni bodo na območju Republike Slovenije.

 

ČAS HRAMBE POSAMEZNIH VRST OSEBNIH PODATKOV

 Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve oziroma soglasja, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev/soglasje kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje, preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefona 01 89 50 303.

Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.