Svet muzeja

Alenka Černelič Krošelj, predsednica
Katja Koleta, podpredsednica
Mihael Petrovič ml., član
Vesna Malnar Memedovič, članica
Nadja Kovačič, članica

Mandat članov Sveta Pokrajinskega muzeja Kočevje: 18. 3. 2021 – 17. 3. 2025.