Javne informacije

Katalog informacij javnega značaja

 

CENIK POKRAJINSKEGA MUZEJA KOČEVJE

 

 

Na podlagi 13. člena in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Uradni list RS 68/16) je sveta zavoda na svoji 4. seji 20. 6. 2022 izdal soglasje k cenam javnih dobrin.

 

Cenik je usklajen z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/07, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/2013), ki je spremenil oziroma dopolnil 74. in 75. člen zakona, ki govorita o obveznostih upravljavcev oziroma uporabnikov javne kulturne infrastrukture.

 

Uvodna obrazložitev in pomen izrazov

 

Cenik ponudbe – izdelkov v muzejski trgovini se skladno z dopolnjevanjem ponudbe usklajuje po potrebi in vsaj enkrat letno.

 

Direktorica ima pravico odobriti posebne popuste in gratis vstopnice, če je izkazan javni interes in interes zavoda (različna sodelovanja, dogodki ipd.). Tudi te morajo biti razvidne v evidencah in v letnem poročilu. Prav tako oblikuje cene dodatnih programov glede na vsebino in stroške, ki jih posamezni program ima.

 

Cenik ponudbe v muzejski trgovini se usklajuje letno in po potrebi.

 

Cene ponudbe do vključno 10,00 € določa direktorica.

 

Pokrajinski muzej Kočevje ni zavezanec za DDV. Vse cene so brez DDV in pomenijo bruto cene storitve.

 

Najem prostorov

 

Komercialni najem pomeni najem za profitne organizacije, tržne dogodke, za dogodke, za katere ni mogoče izkazati javnega interesa ipd.

 

Prostori, ki so vključeni v ponudbo:

- Najemnina se zaračunava za: predavalnico in kuhinjo.

 

Najemnina vključuje dostop do prostorov, uporabo sanitarij, opreme, če ni drugače določeno, in pomožnih prostorov, čiščenje prostorov, prisotnost ustreznega števila zaposlenih in kritje materialnih stroškov, povezanih z najemom.

 

Za dogodek se šteje prireditev, ki je namenjena širši javnosti in glede na značaj in program ustreza

infrastrukturi in pogojem posameznega prostora, najem za druge namene pa vključuje razna predavanja, tiskovne konference, fotografiranje ipd., ki je namenjeno določeni publiki (npr. predavanje posamezne organizacije ipd.).

 

Vsak najemnik sklene z zavodom posebno pogodbo, kjer so določene medsebojne obveznosti in

odgovornosti. Storitve vključujejo storitve, ki jih lahko izvedejo sodelavci PMK Kočevje.

 

 

NADOMESTILA ZA UPORABO PROSTOROV

 

Skladno z ZUJIK-om se lahko infrastruktura odda javnemu zavodu, javnemu skladu, javni agenciji s področja kulture ali drugim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov in se le-tem zaračuna nadomestilo v višini dejanskih stroškov, ki so nastali. Upoštevajo se naslednji stroški:

- Stroški dodatnega čiščenja;

- Stroški osebja, toda le morebitnih dodatkov;

- Stroški dodatne kurjave ali posebnega hlajenja;

- Stroški električne energije za potrebe prireditve;

- Stroški vode, povezani s prireditvijo;

- Posebni stroški za odpravo zaradi dogodka povzročene škode na opremi ali stavbi infrastrukture in

- Drugi dodatni variabilni stroški, ki nastanejo izključno zaradi izvedbe dogodka (kot so stroški prodaje

kart, kartične provizije, stroški posebne promocije, stroški drugih storitev, če se zanje dogovorita obe

strani).

 

Zavod pripravi in omogoči dostop do projekcijskega izračuna posamezne uporabe.

 

 

 


Muzejski abonma

 

Za muzejski abonma se lahko odločijo posamezniki ali družine.  Imetnikom muzejskega abonmaja nudimo:

 • Prost vstop za oglede stalnih, občasnih in gostujočih razstav;
 • Prost vstop na muzejske prireditve;
 • Organizirana brezplačna vodstva po razstavah;
 • 10-odstotni popust pri nakupu muzejskih publikacij;
 • 50-odstotni popust ob obisku muzejskih delavnic;
 • Srečanje s kustosi in možnost podrobnejšega spoznavanja dela v muzeju;
 • Brezplačno organizacijo in izvedbo:

 

1 učne ure + 4 učnih minut ali 2 učnih ur + 2 učnih minut ali 3 učnih ur ali 6 učnih minut ali 3 delavnic ali 1 delavnice + 1 učne ure + 2 učnih minut ali 1 delavnice + 2 učnih ur ali 1 delavnice + 4 učnih minut ali 1 kulturnega, družboslovnega ali tehničnega dneva.

 

Darilni bon

V ceno darilnega bona je vključena abonmajska vstopnica za odraslega za Pokrajinski muzej Kočevje za koledarsko leto  in izbor publikacij Pokrajinskega muzeja Kočevje, skupaj vrednost 40 EUR.

 

 

 

NASLOV

CENA

BOŽIDAR JAKAC: RISBE

5,00

DER KREUZWEG KOČEVSKA REKA, DVD

5,00

DOMOVINA JE ENA

9,00

DVA BREGOVA ENO SRCE

15,00

FOLKLORGRUPPE PREDGRAD 1908 - 2008

3,00

FOLKLORNA SKUPINA PREDGRAD 1908 - 2008

3,00

GOTENICA IN NJENI LJUDJE

20,00

IGRA FIKS - NIKS

25,00

IZGUBLJENE KOČEVSKE VASI, 1. DEL

45,00

IZGUBLJENE KOČEVSKE VASI, 2. DEL

45,00

IZGUBLJENE KOČEVSKE VASI, 3. DEL

45,00

JAME IN JAMARSTVO

3,00

JUŽNA MEJA

20,00

KOPRIVNIK IN NJEGOVI LJUDJE

29,50

KOČEVJE 2000 – 2040/2, FOTOESEJ

7,50

KOČEVSKO V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991

7,50

KRAJINA IZ MUZEJSKIH DEPOJEV

7,50

KRIŽEV POT KOČEVSKA REKA, DVD

5,00

KRIŽEV POT V KOČEVSKI REKI

5,00

LELA B. NJATIN: DEKLICA S PIŠČALKO

7,50

LELA B. NJATIN: NAROD SI BO PISAL SODBO SAM

7,50

LEUKHUP LEUKHUP WOGA GMAINA

10,00

LIVOLD

7,50

LOST GOTSCHEE VILLAGES IN SLOVENIA

40,00

MAJICA: NAROD SI BO PISAL SODBO SAM

10,00

MAJICA ŠEŠKO-CANKAR

10,00

MAGNETI KOČEVJE

4,00

MAKETE KOČEVARSKIH CERKVA IN KRAJEV

15,00

MATIJA GLAD IN NJEGOVE LUTKE

15,00

MESTNA GODBA KOČEVJE

7,50

MOJ UOČA JE ŠIU ZA VURAME

15,00

NA POMOČ! GASILSTVO NA KOČEVSKEM

7,50

NA ZDAR! SOKOLSKO DRUŠTVO KOČEVJE

7,50

NAROD SI BO PISAL SODBO SAM

7,50

NEKDANJI NEMŠKI JEZIKOVNI OTOK

20,00

OD DRŽAV NA SLOVENSKEM DO SLOVENSKE DRŽAVE

15,00

OD MARESKALKOV DO VETERINARJEV

10,00

OSVOBODITEV KOČEVSKE

5,00

PESEM KLEKLJEV

30,00

PETER KOZLER – KATALOG 1996

5,00

PETER KOZLER – KATALOG 2014

10,00

PETER KOZLER: ZEMLJEVID SLOVENSKE DEŽELE

17,00

PEČNICA SOBNE PEČI, VILA SAJOVIC

100,00

POT STANETA JARMA (razglednice)

6,00

POZDRAV IZ…

20,00

PREDGRAD IN PREDGRAJCI

7,50

RAMOR NAD OBLAKI: PILOT IN GRADITELJ LETAL

5,00

RAZGLEDNICA KOČEVJE

0,50

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA KOČEVJE

7,50

SAKRALNA DEDIŠČINA NA KOČEVSKEM

25,00

SECESIJSKA ARHITEKTURA NA KOČEVSKEM

15,00

SPOMINI NA KAMPOR DVD

8,00

STANE JARM - KIPAR

25,00

STATTIONS OF THE KOČEVSKA REKA, DVD

5,00

120 LET JAVNE RABE ELEKTRIKE NA SLOVENSKEM

15,00

120 LET KOČEVSKE ŽELEZNICE

25,00

ŠOLSTVO NA KOČEVSKEM

5,00

V OBJEMU STOLETIJ

35,00

VODARNA IN ELEKTRARNA MESTA KOČEVE

5,00

VODNI VIRI NA KOČEVSKEM

20,00

ZBIRKA LIKOVNEGA SALONA KOČEVJE

7,50

ZBOR ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA

5,00

ŽIVETI Z GOZDOM

7,50

ŽIVLJENJE Z REKO RINŽO

15,00

KOČEVSKI NOGOMET

20,00

OBRTI (katalog)

15,00

TELOVADBA IN ŠPORT NA KOČEVSKEM

15,00

DEKLICA S PIŠČALKO

7,50

NAD OBLAKI: RAMOR

5,00

MOJI SPOMINI

10,00

550 LET MESTNIH PRAVIC

15,00

DARILNI BON

40,00

ODSEVNI TRAK

3,00

OBRAZNA MASKA

5,00

NAVADNI SVINČNIK

2,00

KEMIČNI SVINČNIK

 

3,00

PRIPRAVA IN IZVEDBA PREDAVANJA V ŠOLI

50,00

 

 

SKENIRANJE GRADIVA (1 KOS)[1]

15,00

OBJAVA FOTOGRAFIJE – REPRODUKCIJE: KNJIGE, RAZGLEDNICE, REVIJE[2]

35,00

OBJAVA FOTOGRAFIJE – REPRODUKCIJE: MEDIJSKE OBJAVE, SPLET, FILMI, VIDEO, MULTIMEDIJA[3]

35,00

OBJAVA FOTOGRAFIJE: RAZGLEDNICE, KOLEDARJJI, PLAKATI, OVITKI, OVOJNI PAPIR, VREČKE, MAJICE, SKODELICE IPD. [4]

150,00

REKLAME

 

200,00

TV REKLAME

300,00

 

 

FOTOKOPIJA A3 ČB

0,20

FOTOKOPIJA A4 ČB

0,10

 

 

 

KOMERCIALNI NAJEM (ura)

30,00

ODŠKODNINA ZA UPORABO PROSTOROV

50,00

NADOMESTILO ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

15,00

 

 

 

IZPOSOJA PANOJEV

15,00

IZPOSOJA PROJEKCIJSKEGA PLATNA

50,00

 

 

 

 

VSTOPNINA MLADINA

3,00

VSTOPNINA – OBČASNA RAZSTAVA

1,00

VSTOPNINA ODRASLI

5,00

VSTOPNINA UPOKOJENCI

4,00

 

 

DRUŽINSKA VSTOPNICA (2 odrasla +2 otroka)

13,00

DRUŽBOSLOVNI / KULTURNI / TEHNIČNI DAN

9,00

 

 

MUZEJSKI ABONMA DRUŠTVA

70,00

MUZEJSKI ABONMA DRUŽINA

20,00

MUZEJSKI ABONMA ODRASLI

10,00

MUZEJSKI ABONMA PODJETJA

150,00

MUZEJSKI ABONMA UČENCI, ŠTUDENTI

8,00

MUZEJSKA DELAVNICA

4,00

MUZEJSKA DELAVNICA (ABONMA)

2,00

MUZEJSKA UČNA MINUTA

1,00

MUZEJSKA UČNA URA

4,00

SPREHOD PO KOČEVJU – MLADINA (minimalno 10 oseb)

3,00

SPREHOD PO KOČEVJU – ODRASLI (minimalno 10 oseb)

5,00

 

Prost vstop za predšolske otroke, invalide, novinarje, člane Slovenskega muzejskega društva in ICOM-a ter drugih stanovskih društev, povezanih z muzejsko dejavnostjo, turistični vodniki in spremljevalci skupin in invalidov.

 

Cene so v EUR

Nismo identificirani za namene DDV.

 

Možne so spremembe cen. Cenik velja od 1. 7. 2022 dalje. Za natančne informacije pokličite 01 89 50 303.

 

                                                                                                Vesna Jerbič Perko

                                                                                                     direktorica

 

 Kočevje, 1. 6. 2022

 

Priloga 1:

 

Sodila k ceniku

 

Priloga ureja sodila za določanje posebnih popustov.

Direktorica ima pravico odobriti posebne popuste na podlagi naslednjih sodil, ki opredeljujejo uporabnike, vrste prireditev in posamezne popuste.

 

Uporabniki, ki so upravičeni do popustov:

 1. Osebe javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javna podjetja.
 2. Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu ali izkazujejo javni interes s pisnim priporočilom občine ustanoviteljice.

Vrsta prireditve oziroma uporabe:

 1. Kulturne, humanitarne, neprofitne prireditve, ki jih organizirajo društva ali klubi, ki imajo v skladu z zakonom podeljen status delovanja v javnem interesu.
 2. Neprofitne prireditve in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Kočevsko ali so sofinancirane s strani občine ustanoviteljice.
 3. Druge prireditve, izkazane z javnim interesom.

Direktorica zavoda ima pravico priznati naslednje popuste:

 1. 100% popust pri izvedbi aktivnosti, ki dopolnjujejo redni javni program zavoda.
 2. 50% popust pri izvedbi aktivnosti, za katere občina ustanoviteljica izkaže javni interes s pisnim priporočilom.
 3. Občina ustanoviteljica letno brezplačno uporabi prostore za največ 3 dogodke.

 

 

[1] Enkratna raba brez pravice do objave

[2] Objava fotografije – licenčnina v 1 izdaji

[3] Objava fotografije – licenčnina v 1 izdaji

[4] Licenca za 3 leta