Paberki iz preteklosti kočevskega čebelarstva

Vabljeni na predavanje Mihaela Petroviča ml. z naslovom Paberki iz preteklosti kočevskega čebelarstva,

ki bo na Svetovni dan čebel, 20. maja 2019, ob 19. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje, Prešernova ulica 11, Kočevje.

 

Vljudno vabljeni!

Leto 2019 je Občina Kočevje razglasila za leto čebel in medu. Prve novice o ustanavljanju Podružničnega čebelarskega društva za Kočevje in okolico segajo v pomlad 1901, ko so z Dunaja deželnim organom predali statute nastajajoče lokalne povezave. Vsekakor je društvo še isto leto začelo delovati, saj je bilo med prejemniki literature, ki jo je avstrijska čebelarska zveza podarila svojim izpostavam. Ob ustanovitvi je štelo 28 članov. Za leto 1903 je v virih izpričan občni zbor društva v Mali Gori, za naslednje leto pa v Stari Cerkvi. Podatke o zborih lahko dokaj redno zasledimo tudi v nadaljevanju, vse do prve svetovne vojne. Še pred prelomom desetletja, leta 1909, so svojo sekcijo ustanovili čebelarji v Koprivniku. Najpozneje leta 1914 so bili v lastno sekcijo povezani tudi kočevskoreški čebelarji. Preučevanje virov ponuja veliko odgovorov na vprašanja o začetkih organiziranega čebelarstva na Kočevskem. Nekaj nam jih bo predstavil Mihael Petrovič ml.

Predavanje organizira Pokrajinski muzej Kočevje v sodelovanju z Muzejskim društvom Kočevje.