Od Sokolskega do Šeškovega doma 1938 – 2018

Vljudno vabljeni na ogled panojske razstave Od Sokolskega do Šeškovega doma 1938 – 2018, v parku Gaj v Kočevju.

Razstava je posvečena 80-letnici izgradnje Sokolskega, danes Šeškovega doma v Kočevju ter 110-letnici ustanovitve Sokolskega društva Kočevje.

 

Šeškov dom je bil z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001, razglašen za spomenik državnega pomena.

»Za kulturni spomenik  državnega pomena se razglasi enoto dediščine:

  • Kočevje – Šeškov dom (EŠD 270).

Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih ter umetnostnih in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika.

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik za državnega pomena:

Šeškov dom v Kočevju je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. V njem je od 1. do 3. oktobra 1943 potekalo zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda, ki je bilo prvo neposredno izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi med drugo svetovno vojno. Dvorana doma je izvirni prostor slovenskega parlamentarizma, poslopje samo pa značilna funkcionalistična stavba.«

 

Nekdanji Sokolski dom v Kočevju je od leta 1963 dom Pokrajinskega muzeja Kočevje. V njej so na ogled tri stalne razstave: Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem, Narod si bo pisal sodbo sam ter razstava del Božidarja Jakca z naslovom Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist. Poleg tega so na ogled različne občasne razstave, muzej pripravlja različna predavanja, predstavitve, vodstva, delavnice, učne ur in podobno. V Šeškovem domu ima muzej tudi svoje poslovne prostore, del podstrešja pa je preurejen v depo, kjer so hranjeni različni muzejski predmeti.

Lastnik Šeškovega doma je Občina Kočevje. Upravlja tudi z veliko dvorano, kjer se preko celega leta odvijajo različne prireditve. Prostor še čaka na nujno prenovo in posodobitev, še posebej ureditev ogrevanja ter odra s pripadajočo opremo.

 

Sokolski dom / Šeškov dom v Kočevju vas vabi, da ga obiščete!