Secesijska arhitektura na Kočevskem

V soboto, 16. 6. 2018, smo v Pokrajinskem muzeju Kočevje odprli občasno razstavo Secesijska arhitektura na Kočevskem

S pomočjo historičnega in dokumentarnega slikovnega gradiva bo predstavljenih 49 arhitekturno pomembnejših stavb s secesijsko obdelavo zunanjščine, verandami, vogalnimi pomoli in stolpiči na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok. Na ogled bo tudi del originalne opreme iz vile Sajovic, ene najlepših secesijskih stavb na Kočevskem, secesijski štedilnik iz kmečke hiše v Koblarjih in maketa mesta Kočevje. Razstava bo na ogled do 15. 5. 2019. Vabljeni!