70. obletnica delovanja Pokrajinskega muzeja Kočevje

Skupaj z vami raziskujemo, ohranjamo in predstavljamo zgodbe iz preteklih časov, zato skupaj tudi praznujmo naših 70 let.

Zabava bo v petek, 3. novembra 2023, ob 19. uri.

 

Pokrajinski muzej Kočevje v letu 2023 praznuje sedemdeseto obletnico svojega delovanja. Njegovo osnovno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje javne službe evidentiranja, zbiranja, urejanja, hranjenja, varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in popularizacije kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti za območje občin Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica za področje zgodovine.

 

Muzejski delavci tudi aktivno sodelujemo pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami ter društvi in zavodi, pripravljamo razstave, publikacije, pedagoške in andragoške programe, razvijamo zavest o pomenu dediščine, širimo vedenje o dediščini in kulturi v širšem smislu, organiziramo strokovne pogovore in srečanja ter druge oblike strokovnega sodelovanja ter izobraževanja s področja kulturne dediščine.

 

Zametki današnjega muzeja segajo v leto 1952, ko so na pobudo zgodovinske komisije pri Okrajnem komiteju ZKS Kočevje in Okrajnem odboru Zveze borcev NOV Kočevje začeli z zbiranjem muzejskega gradiva. Muzejsko društvo Kočevje je bilo ustanovljeno 16. maja 1953. Svoje prve prostore je dobilo v bivši Skubičevi vili ob Rinži, kjer je bila 2. oktobra 1953 ob desetletnici zasedanja zbora odposlancev slovenskega naroda predstavljena prva muzejska razstava Razvoj ljudske oblasti in narodnoosvobodilne borbe (NOB) na Kočevskem. Prostori so bili zaradi velike vlage neprimerni za muzejsko dejavnost. Že leta 1956 je društvo dobilo tri manjše prostore v Šeškovem domu. Občinski ljudski odbor Kočevje je leta 1960 ustanovil Splošni lokalni muzej, ki se je že naslednje leto preimenoval v Pokrajinski muzej Kočevje. V Šeškov dom se je muzej v celoti preselil leta 1963.

O 70-ih letih razvoja in dela Pokrajinskega muzeja Kočevje pripoveduje občasna razstava Naših 70 let. Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2023 v parku Gaj v Kočevju.

V muzeju Kočevsko obravnavamo z največjo skrbnostjo, zato pogosto uspemo izpostaviti ne samo njegov nacionalni, temveč tudi širši pomen. To dokazuje Valvasorjevo priznanje za leto 2010, najvišje stanovsko odličje slovenskega muzejstva.

 

Vesna Jerbič Perko,

direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje