Vizualno definiranje likovnega kot del razstave Hommage Milanu Butini (1923-1999)

 V trenutku, ko ustvarjalec vstopa v materijo začne z ustvarjanjem. Dogodi se proces, zgodi se sprememba v prostoru, in tudi v naših mislih. Vredno je preverjati zamisli v vidno in v materialno, najprej zase in v nadaljevanju še za druge.

V procesu študija na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo si pri predmetu Likovne analize grafičnih izdelkov 2 pomagali tudi z definicijami in razmišljanjem Milana Butine. Vstop v likovno preko vizualnega je ponudil predvsem premislek, kako grafične izdelke misliti likovno in kako jih iz vsakdanje, včasih ponotranjene rabe primerjati z drugimi področji likovnega ustvarjanja. Vizualne komunikacije so nam na voljo v najrazličnejših situacijah življenja, na eni strani nas informirajo, po drugi strani varujejo, usmerjajo in sooblikujejo.

Slovar njegovih izbranih definicij iz knjige Slikarsko mišljenje. Od vizualnega k likovnemu, smo v digitalnem prostoru naredili otipljiv, predvsem pa z delom in lastno prakso utrjevali Butinovo dediščino likovne teorije. Z izkušnjo, z delom in ustvarjanjem smo ustvarili različne digitalne grafike, ilustracije, fotomontaže in fotografske posnetke, ki odgovarjajo v trenutnem času na izkustva umetnikov iz preteklosti. Pred nami so izbrane artikulacije likovno teoretskih pojmov, ki smo jih natisnili v obliki poštnih dopisnic, te sedaj lahko osvajajo druge prostore in različne naslovnike.

Projekt je nastal v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Mentor doc. Boris Beja, tehnična podpora Ana Mendizza.

Projekt bo kot razstava v razstavi ostal na ogled do 2. decembra 2023.