CIGANSKA JAMA, PALEOLITSKO NAJDIŠČE S KONCA LEDENE DOBE

Vabljeni k ogledu in na odprtje razstave, ki bo bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje.

Ciganska jama (tudi Željnska jama) pri Kočevju je eno izmed redkih paleolitskih najdišč, odkritih na Dolenjskem. V letih 1971 – 1976 je dr. Mitja Brodar v jami vodil sistematična arheološka izkopavanja. Poleg najdb iz mlajših arheoloških obdobij je odkrili bogate najdbe iz časa iztekajoče se zadnje ledene dobe: kamnita in koščena orodja ter ostanke ledenodobnih živali. Leta 2018 in 2019 so sodelavci Inštituta za arheologijo ZRC SAZU mokro presejali del izkopanih jamskih usedlin na nasipu pred jamo in našli drobne najdbe, ki so jih izkopavalci spregledali.

Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Narodnega muzeja Slovenije in Pokrajinskega muzeja Kočevje so prikazani Brodarjeva izkopavanja, okolje in življenje ledenodobnih lovceh, ter izbrane arheološke in paleontološke najdbe. Avtor razstave je dr. Matija Turk.