Uncategorised

/o-muzeju/izjava-o-dostopnosti-zdsma

Izjava o dostopnosti

Pokrajinski muzej Kočevje se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/1895/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O). Ves čas stremimo k izboljšavam spletne strani in večji dostopnosti vsebin. 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.pmk-kocevje.si.

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Opis dostopnih vsebin

- Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. Spletna stran je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.

 - Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki.

 - Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.

 - Spletna stran je optimizirana za bralnike.

 - Predvidljivo delovanje spletišča.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi (slike, dokumenti v različnih formatih) nimajo vpisanega optimalnega alternativnega besedila. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.

 

 Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Pokrajinskega muzeja Kočevje, lahko dobite na naslednjih kontaktih:

1. na telefonski številki 01 89 50 303 /recepcija) ali 041 512 930

2. na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

3. osebno v Pokrajinskem muzeju Kočevje v delovnem času, na naslovu Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje. 

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 17. 4. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestila o primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pokličite na telefonsko številko 01 89 50 303.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

 

telefonska številka: 01 555 58 48

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

/o-muzeju/varstvo-osebnih-podatkov

 

1. OSNOVNI IN KONTAKTNI PODATKI

 Podatki upravljavca podatkov:

Naziv:

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE

Naslov, pošta in kraj:

Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje

Matična številka:

540861000

Identifikacijska številka: 

90273591 (nismo zavezanec za DDV)

Odgovorna oseba:

Vesna Jerbič Perko, direktorica

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO - Data Protection Officer):

Ime in priimek:

NADJA KOVAČIČ

Delovno mesto:

kustodinja

E-poštni naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefonska številka: 

01 89 50 303

 

2. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Pokrajinskega muzeja Kočevje, Prešernova ulica 11, Kočevje (v nadaljevanju: PMK Kočevje) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

V politiki so skladno z veljavno zakonodajo (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES), zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije PMK Kočevje in kontaktne informacije v zvezi z varstvom podatkov;
  • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno z morebitnim profiliranjem osebnih podatkov posameznikov;
  • morebitno posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
  • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

NAMENI, PODLAGE IN VRSTE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 PMK Kočevje izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanj kot upravljavca osebnih podatkov. 

PMK Kočevje na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

- za namene pošiljanja e-novic, vabil na razstave in programe muzeja po elektronski pošti ali navadni pošti: ime in priimek ter naslov in naslov elektronske pošte.

 

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEB IN V TRETJE DRŽAVE

 PMK Kočevje se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo predajal tretjim oseb ali jih  posredoval v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora). V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov Pokrajinskega muzeja Kočevje, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja in storitev orodja za posredovanje elektronskih novic. Hranjeni bodo na območju Republike Slovenije.

 

ČAS HRAMBE POSAMEZNIH VRST OSEBNIH PODATKOV

 Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve oziroma soglasja, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev/soglasje kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje, preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefona 01 89 50 303.

Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.