IZTEKANJE ČASA, Boris Jesih-slike

Boris Jesih se v Likovnem salonu Kočevje predstavlja s svojimi slikarskimi deli, ki zajemajo obdobje od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes.

V njih lahko prepoznavamo umetnikovo angažiranost v nagovarjanju odgovornosti človeka v odnosu do narave, do okoljske problematike, pa tudi danes aktualnega minevanja. Na slikarskem delu z naslovom Iztekanje časa  je upodobil osebno poetično izpoved. Drevo - jablano postavi v središče kot metaforično personifikacijo življenja. Njeno nasprotje predstavlja podoba propadanja in smrti. Okoli jablane je v enakomernem ritmu razporedil dvanajst geometrijsko izrisanih krogov. Vanje je vrisal diagonale, kot bi bili urini kazalci, vendar jih postavlja izven samega centra. Krog, kot simbol popolnosti, s črtami izven središča dobi povsem drug pomen. Čas, ki se (ne)enakomerno izteka, čas kozmične metaforike. Od tod tudi naslov razstave Iztekanje časa. Poudarek je na človeku, njegovemu odnosu do bivanjskega prostora in na splošno univerzuma.

V izboru del so predstavljena le Jesihova slikarska dela, čeprav se motivno neločljivo prepletajo tudi z njegovimi grafikami in risbami. Seveda pa Jesihovega slikarstva ne moremo strogo ločevati od drugih likovnih izraznih načinov. Slikarska barvna ploskev in risba se med seboj dopolnjujeta in postaneta enakovredna elementa njegove likovne govorice.

 

BIOGRAFIJA

Boris Jesih (1943, Škofja Loka), je leta 1966 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani ter leta 1968 končal slikarsko specialko pri prof. Zoranu Didku. V grafičnih tehnikah se je izpopolnjeval na Hochschule für bildende Künste (Visoka šola za upodabljajoče umetnosti) pri prof. Martinu Engelmanu v Berlinu. Svojo mednarodno uveljavitev je utrdil leta 1985, ko je bil s svojim delom uvrščen na pregledno razstavo 200 let litografije v dunajski Albertini.  Do leta 2009 je bil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani redni profesor za grafiko, risanje in slikanje. Deluje na področju risbe, slikarstva in grafike. Za svoje delo je prejel preko dvajset domačih in mednarodnih nagrad.

 

Razstave zaradi trenutno veljavnih ukrepov povezanih s COVID-19 ni mogoče videti. Za javnost bo odprta, takoj, ko bo to mogoče.