Edi Šelhaus. Retrospektiva. Izbor.

Pokrajinski muzej Kočevje vabi na ogled gostujoče razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Edi Šelhaus. Retrospektiva. Izbor.

Razstava bo od 1. oktobra 2020 na ogled v Pokrajinskem muzeju Kočevje.

 

Razstava prikazuje izbor Šelhausovih posnetkov iz pregledne razstave s katalogom z naslovom Edi Šelhaus. Retrospektiva, ki jo je leta 2019 pripravila avtorica razstave Jožica Šparovec s sodelavci Muzeja novejše zgodovine Slovenije ob 100-letnici rojstva Edija Šelhausa. Omenjeni muzej namreč hrani večino, okrog 160.000 posnetkov fotografskega opusa Edija Šelhausa, ki je svoj povojni fond Muzeju podaril leta 2000.

Razstavljeni Šelhausovi posnetki večinoma predstavljajo prizore in motive s kočevskega območja, pretežno iz obdobja 2. svetovne vojne, med njimi prav najzgodnejše Šelhausove vojne posnetke, dve fotografiji na temo rešenih zavezniških letalcev, enega od tematskih sklopov, s katerimi se je Edi Šelhaus ukvarjal v pokoju, in ki se tudi navezujeta na obdobje 2. svetovne vojne, pa sta nastali v letih 1979 in 1993. Iz obdobja 2. svetove vojne so to dragoceni fotografski dokumenti življenja civilnega prebivalstva v zaledju in posledic okupatorjevega nasilja – pretresljive podobe domačinov z otroki pred ruševinami svojih domov v vaseh Padovo, Podvrh, Osilnica in Papeži, potem ko so se vrnili iz taborišč, prizori iz partizanskih šol iz vasi Trava, Bosljiva Loka in Kuželj, med katerimi je izpostavljena foto zgodba partizanske učiteljice Nade Vreček, partizansko življenje pa predstavlja naslovna fotografija partizanske izvidnice v belem v Babnem polju in fotografija kolone partizanov na poti iz Delnic do Čabra in naprej v osvobojeni Trst. Fotografske zgodbe rešenih zavezniških letalcev, ki so jim domačini pomagali na varno, potem ko so s poškodovanih letal s padali doskočili na slovensko ozemlje, sta predstavljeni s fotografijama, ki jih je Šelhaus posnel po 2. svetovni vojni v Ribnici in v Martinjaku pri Cerkniškem jezeru ter jih kasneje predstavil tudi v svojih knjigah.

Bogato in zanimivo, predvsem družinsko življenje Edija Šelhausa od njegovega otroštva do začetka 2. svetovne vojne dodatno osvetljuje in dokumentira 28 originalnih fotografij, ki jih kot del Šelhausove zapuščine prav tako hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. 

 

Jožica Šparovec, Muzej novejše zgodovine Slovenije


Vljudno vabljeni!