Uganka

Vsak teden vam bomo zastavili kočevarsko uganko. Ob objavi naslednje vam bomo razkrili tudi rešitev predhodnice.

Wilhelm Tschinkel je pred skoraj osmimi desetletji izdal knjigo Kočevarska folklora v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih. Knjiga je bila prevedena in dopolnjena. Leta 2004 sta jo izdala Društvo Kočevarjev staroselcev in Založba ZRC SAZU.

V knjigi so zapisane številne šege in navade, pregovori, izštevanke, igre itd., ki nam pričajo o bogatem izročilu tiste dobe. Njen avtor Wilhelm Tschinkel je ob veliki noči leta 1931 med drugim zapisal: "Moj poklic me je kot rosno mladega učitelja vodil v Kočevsko Reko in pozneje v Borovec, kjer sem imel priložnost, da sem lahko večkrat prisluhnil narečju. Moj trud je bil okronan z uspehom. Neutrudno, brez olepševanja, brez vsakih dodatkov  sem zapisoval vse - povedke, pravljice, legende in drugo. Na dan sem uspel izbrskati marsikatero dragoceno zlato zrno, ki je tako ušlo pozabi. Pozneje sem obiskoval posamezne doline in območja kočevske dežele in povsod naletel na bogato žetev. Tako sem sedemindvajset let polagal kamenček na kamenček, dokler mi ni uspelo ustvariti predloženega dela in ga predati moji ljubljeni domovini. Naj tudi poznejši rodovi črpajo iz tega vrelca in se spominjajo svojih prednikov, ki so na teh skopih domačih tleh skozi stoletja očuvali svoj jezik, šege in navade."

Z objavljanjem posameznih delčkov njegovega dela vam bomo poskušali popestriti dneve, pri tem pa nam z nasveti o jeziku pomaga tudi Maridi Tscherne iz Zavoda Mošnice - Moschnitze.

1. uganka: 

Zakaj petelin zapre oči, ko kikirika? 

Bai schmikət d'r huənə, benn ar kranət?

(Rešitev:  Ker zna že na pamet. / Bai ar's aůsbeanik konn.)

 

2. uganka:

Spodaj vrh, zgoraj korenina.

Ůntn ischt dr bipfl, ȯb'n hent də bůrzn.

(Rešitev: Ledena sveča. / Eiszapfen.)

 

3. uganka:

Kateri kralj je brez dežele?

Beldr knacht hot nisch a liəbai?