Stoletje in več organiziranega čebelarstva na Kočevskem

Pokrajinski muzej Kočevje, Čebelarsko društvo Kočevje in Muzejsko društvo Kočevje vas vabijo na predstavitev publikacije Stoletje in več organiziranega čebelarstva na Kočevskem, ki bo v torek, 3. marca 2020, ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Publikacijo bosta predstavila Mihael Petrovič ml. in Jurij Majerle.

Mihael Petrovič ml. je dognal, da so začetki organiziranega čebelarstva na Kočevskem starejši, kot smo mislili do sedaj. Prvo čebelarsko društvo je kot eno najstarejših na Slovenskem v Stari Cerkvi pri Kočevju namreč nastalo že avgusta 1901, štiri leta preden je svoje podružnice začelo ustanavljati tudi Slovensko osrednje čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko. Društvo je bilo včlanjeno v centralno avstrijsko čebelarsko organizacijo na Dunaju, vodil pa ga je nadučitelj Georg Erker.

Delovanje Čebelarskega društva v obdobju 2009-2019 je opisala Minka Plešnar, delo v zadnjem obdobju pa Jurij Majerle.